Generalforsamling 2020

Da det fortsat er uvist hvornår vi igen kan samles et stort antal personer, afvikles generalforsamlingen for Kongeå Rideklub og Støtteklubben d. 4.6.2020 kl. 19.00 via Microsoft Teams. 
 
Microsoft Teams er en online video løsning, der er let at tilgå, - også selv om man ikke har Microsoft 365 i forvejen.
Tilmeldte medlemmer modtager et link, som anvendes ved deltagelse til mødet. 
Nogle skal lige downloade en app i denne forbindelse, men det plejer at lykkes uden problemer. 
 
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til hannejosefsen@yahoo.dk, så sendes en mødeinvitation inkl. et link til jer. Sidste frist for tilmelding er d.31.5.2020
 
Vi ses til anderledes generalforsamling, hvor der er mulighed for at komme med input, så vores rideklub kan blive ved med at være den bedste. Fællesspisning og efterfølgende hygge må vente til en anden god gang. 

Dagsorden:

Støtteklubben:   

1.    Valg af dirigent
2.    Årets beretning
3.    Revideret regnskab fra kassereren
4.    Valg
5.    Indkomne forslag
6.    Evt.

 

Generalforsamling for Kongeå Rideklub:

1.       Valg af dirigent

2.       Årets beretning
3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.       Behandling af indkomne forslag
5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.       Valg af suppleanter til bestyrelsen:
7.       Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget:
8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant:
9.       Evt.
 
Fra Kim og Bente Nissen:
Drøftelse af klubbens politik i forhold til bredde idræt og discipliner indenfor Ridesporten
Drøftelse af hvad vil Konge Å Rideklub gøre for, at bakke op om klubbens spring ryttere.
    

Bemærk at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Tidligere modtagne forslag tages naturligvis med. 

 
De bedste hilsner fra Bestyrelsen