Siden er under ombygning til KLUBMODUL .... 

GENERALFORSAMLING KÅR & KÅR`S VENNER
FREDAG DEN 3 MARTS 2016 / KL. 17.45 I RYTTERSTUEN.


Støtteklubben:


1. Valg af dirigent
2. Årets beretning
3. Revideret regnskab fra kassereren
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Evt.


Kongeå Rideklub:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


4. Behandling af indkomne forslag


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg : Signe J. Bruun / AFGÅR
På valg : Linda Nissen / Villig til genvalg


5A. Valg af formand


Ikke aktuelt dette år.


6. Valg af suppleanter til bestyrelsen


På valg : Steen Bitsch
På valg : Bente Nissen


7. Valg af medlemmer og suppleanter til juniorudvalget


På valg : Ditte Hansen / Villig til genvalg
På valg : Matilde Højer Knudsen / Villig til genvalg
På valg : Line Brarup / AFGÅR
På valg : Silje Schaar Knudsen / AFGÅR
På valg : Mette Andersen / Villig til genvalg


Juniorudvalget foreslår Lisa Josefsen og Line Iversen


8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.


På valg : Anita Nielsen
På valg : Steen Bitsch
På valg : Heidi G. Christensen / AFGÅET da hun nu er kasserer.
På valg : Jane Andersen


9. Evt.


PBV: Steen Christensen

 

Følg også med på facebook-gruppen

Og på tavlen i den store ridehal !!!


 
 
 
 
 
Klubben`s facebook-gruppe :

Klik ind og bliv medlem !!

  
 
 
VORES ADRESSE :

KONGEÅ RIDEKLUB
JEDSTEDVEJ 41, JEDSTED
6771 GREDSTEDBRO

KORT :